Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A tanfolyam megtartásával, jelentkezéssel, részvétellel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen általános szerződés feltételek („ÁSZF”) folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.hulladekmentes.hu/tanfolyam/hulladekmentes-haztartas/aszf és letölthető az alábbi linkről: www.hulladekmentes.hu/tanfolyam_aszf.pdf

Szolgáltató adatai:

(1) Zöld Életmód Betéti Társaság

A szolgáltató székhelye: 2600 Vác, Arany János utca 17. fszt. 2.

Ügyvezető: Kump Edina

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tanfolyam@hulladekmentes.hu

Cégjegyzékszáma: 13-06-069908

Adószáma: 25745368-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 25745368-7021-117-13

Bankszámlaszám: Budapest Bank 10101346-11551600-01005001

Webshop nyilvántartási száma: 1590/2016/B

Adatkezelési nyilvántartási számai:

Webáruház üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés: NAIH-95059/2016

Honlapon történő regisztráció: NAIH-105035/2016

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis nyilvántartási száma: NAIH-105036/2016

Marketing céljából kezelt adatbázis: NAIH-105037/2016

Direkt marketing céljából kezelt adatbázis: NAIH-105041/2016

Időszakos promóció céljából kezelt adatbázis: NAIH-105038/2016

Nyereményjátékok céljából kezelt adatbázis: folyamatban

Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés száma: NAIH-105040/2016

Fogyasztói szokások felmérésére szolgáló adatbázis építés adatkezelés száma: NAIH-105034/2016

(2) Rikter István EV.

Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2600 Vác, Naszály út 18. fszt. 8.

Nyilvántartási szám: 54104534

Adószáma: 55427591-1-33

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: tanfolyam@hulladekmentes.hu

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Zöld Életmód Bt. és Rikter István EV egyetemleges kötelezettek és jogosultak a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtására, és jogok érvényesítésére.

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:

Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Tel.: 36-1 / 789-2789

Weboldal: www.tarhely.eu

 

1. Alapvető rendelkezések:

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Eker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen ÁSZF 2019. szeptember 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF rendelkezéseit. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató vagy megbízottja által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2. Regisztráció/jelentkezés

Felhasználó a weboldalon történő jelentkezésével/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Felhasználó a jelentkezés/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A jelentkezés/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, nem szerződésszerű teljesítésért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

A tanfolyamra a Felhasználó kényelme érdekében regisztráció és bejelentkezés nélkül is lehet jelentkezni.

A regisztráció a weboldal felső „Fiókom” menüjéből érhető el. Felhasználó az ott található “Regisztráció”-ra klikkel. A regisztráció során Felhasználó megadja az adatait, majd az űrlap alján lévő “Regisztráció” gombra kattint. Ekkor a regisztráció sikerességét jelzi a weboldal, illetve adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmeztet, hogy mely rubrikák kerültek hiányosan, vagy nem megfelelően kitöltésre. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is lépteti a Felhasználót, s a regisztráció sikerességéről e-mailben egy visszajelzést is küld.

 

3. Megvásárolható szolgáltatások köre

A jelen ÁSZF keretében a Szolgáltató által a weboldalon vagy egyéb fórumon meghirdetett a hulladékmentes életmóddal vagy bármely hulladékmentességgel kapcsolatos témakörben vállalja online tanfolyam megtartását („Tanfolyam”), amelyre a Felhasználó a weboldalon keresztül jelentkezik.

A jelen ÁSZF kiterjed a Tanfolyamra szóló ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó szolgáltatásra is, amely esetben a Felhasználó a vásárlástól számított fél évig érvényes névre szóló ajándékutalványt vásárolhat az itt meghatározott feltételek szerint.

 

4. A jelentkezés, fizetés és a tanfolyam menete

A Tanfolyamra történő jelentkezés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az Ekr. 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződést a Felhasználó űrlap kitöltésével és „Jelentkezem a tanfolyamra” gombra való kattintással köti meg a Szolgáltatóval.

A jelentkezés, és a szerződés létrejöttét követően, a jelentkezéskor megadott email címre a Szolgáltató díjbekérő számlát küld az alábbiak szerint:

  • amennyiben a Felhasználó egyösszegű fizetést választott, akkor a díjbekérő a teljes összeget tartalmazni fogja,
  • amennyiben a Felhasználó részletfizetést választott, akkor a Tanfolyam díjának első részletét, a második részlet a Tanfolyam 2. hetének végén kerül megküldésre, amennyiben a Tanfolyam ennél rövidebb, akkor a Tanfolyam második felének kezdetén. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Tanfolyamra vonatkozó leckék és egyéb anyagok teljes terjedelemben csak a második részlet kifizetését követően válnak számára elérhetővé.

A Tanfolyamok esetén a fizetési határidő a díjbekérő megküldését követő 3 munkanap, a Felhasználó a fizetést banki átutalás útján tudja teljesíteni a díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra. A késedelmes fizetés vagy nem fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó helyét másnak átadni, és a Tanfolyam díját, amennyiben megfizetésre került, a Felhasználó részére 3 napon belül visszautalja.

Ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén a Felhasználó a Szolgáltató által kiállított és elektronikusan megküldött ajándékutalványt köteles a Szolgáltató részére megküldeni. Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható, az ajándékutalvány értékéből pénz nem adható vissza. Az ajándékutalvány érvényességi ideje annak lejártát követően nem hosszabbítható, más kedvezménnyel nem vonható össze. Amennyiben az ajándékutalvány értékénél magasabb a fizetendő végösszeg, a különbözet a fizetési lehetőségek bármelyikével rendezhető. Ajándékutalvánnyal történő fizetés során csak egy ajándékutalvány használható fel.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a számlát Rikter István EV. állítja ki a billingo.hu oldalon keresztül. A Felhasználó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapja meg.

A Tanfolyam díjának beérkezését követően a Szolgáltató megküldi a Felhasználó által megadott email címre a regisztrációhoz, a tanfolyam online felületéhez és a résztvevőket magában foglaló titkos csoporthoz történő hozzáféréshez szükséges további információkat. A regisztrációt követően a Felhasználó korlátozás nélkül jogosult a Szolgáltató által rendelkezésére bocsátott tananyag elérésére.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Tanfolyamra történő jelentkezése a Korm. rendelet 19. §-ban foglalt kifejezett közlésének minősül, azaz a Szolgáltatót kifejezetten kéri, hogy a Tanfolyamot a szerződés megkötését követő elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő előtt kezdje meg.

Az egyéni tanácsadást is tartalmazó Tanfolyamok esetén, az egyéni konzultáció feltételeit az adott Tanfolyam leírása tartalmazza.

Ajándékutalvány vásárlása esetén a szerződéskötésre és a fizetésre a Tanfolyamra történő jelentkezésre vonatkozó szabályok irányadók, azzal hogy az ajándékutalvány csak egy összegű fizetés ellenében vásárolható és a szerződés az ajándékutalvány vásárlására vonatkozó gombra kattintással jön létre.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Tanfolyammal kapcsolatos információkat tartalmazó felületre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a jelentkezési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

 

5. Elállás/felmondás joga

Amennyiben a Tanfolyam elkezdődött, a Felhasználó 14 (tizennégy) napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a jelen szerződést. A Felhasználónak a felmondási szándékát a 6. lecke megjelenésének napján 16 óráig szükséges jeleznie. Amennyiben a Felhasználó felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni email útján az alábbi címre: tanfolyam@hulladekmentes.hu.

A Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailen elküldi felmondási nyilatkozatát, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ide a Tanfolyam nevét kell beírni

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

 

Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett tanfolyami díjat átutalás útján a Felhasználó által megjelölt pénzforgalmi számlára.

Amennyiben a Felhasználó a fenti határidőben nem jelzi az elállásra vonatkozó szándékát, a Szolgáltató a tanfolyam díjának visszatérítésére nem kötelezhető.

 

6. Szavatosság

A Szolgáltató a kellékszavatosság, termékszavatosság keretében az alábbiakról tájékoztatja a Felhasználót, amely tájékoztatást a Felhasználó kifejezetten tudomásul vesz.

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a tanfolyamot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

7. Szerzői jog

A weboldalon megrendelt Tanfolyamok tematikája, tartalma, videóanyaga (továbbiakban: Oktató anyag) szerzői jogvédelem alatt áll. Amennyiben az oktatóanyagot nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen írott módon, illetve szóban, előadáson a szerző – Kump Edina – írásos engedélye hiányában bizonyíthatóan észleljük, a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 385. §-a alapján jogi eljárás megindítását kezdeményezzük.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos a Hulladékmentes.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Hulladekmentes.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A Hulladékmentes.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót megilleti a jogosulatlan felhasználás díja. A jogosulatlan felhasználásért járó díj összege képenként bruttó 60 000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen díjkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

8. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: www.hulladekmentes.hu/informaciok/adatvedelmi-tajekoztato 

 

9. Panaszkezelés rendje

Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3. c) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5. e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
  6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  7. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
  8. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszáta fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

10. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.